blog

Viete, ako správne pripraviť tlačové dáta?

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o menej významnú časť spracovania zákazky, závisí na ňom výsledná kvalita, ale aj rýchlosť spracovania každej tlačoviny. Problém s tlačovými dátami riešime pri 70% objednávok. Zákazníci sa často preceňujú, snažia sa dáta pripraviť sami či s niekým, kto s tým nemá skúsenosť, ale to väčšinou nestačí. Niektoré drobné chyby si zvládneme odstrániť sami, ale je vždy lepšie, keď sú dáta pripravené korektne už od Vás, resp. Vášho grafika. Pozrite sa na základné pravidlá pre prípravu tlačovín.

CMYK a RGB

Viete aký je rozdiel medzi CMYK a RGB farbovým priestorom? Na tlač sa bežne využíva farbový priestor CMYK. Oproti tomu farbový priestor RGB sa využíva najmä na zobrazovanie na monitoroch. Pre čo najvernejšie zachovanie farieb grafického návrhu s výslednou tlačovinou, odporúčame pracovať na skalibrovanom monitore v priestore CMYK, obrázky a fotografie môžu byť prevedené do CMYK až pri exporte do pdf dokumentu. Na to stačí pri exporte z grafického programu zaškrtnúť uloženie do štandardu PDF/X-1a:2001.

Pokiaľ nám zašlete dáta vo farbovom profile RGB, síce si ich dokážeme previesť do profilu CMYK, ale niektoré tóny sa môžu výrazne zmeniť. Túto možnosť teda zásadne neodporúčame, ak chcete, aby výsledná tlačovina farebne zodpovedala vášmu grafickému návrhu na monitore.

Pre čo najvernejšie zachovanie farieb odporúčame vkladať aj farbový profil Coated Fogra 39 so zachovaním číselných hodnôt. Tento profil je vhodný pre všetky bežne používané tlačové stroje.

Fakt: Bežný užívateľ doma alebo v práci nemá skalibrovaný monitor. Ten používajú väčšinou profesionálny grafici alebo polygrafické firmy. Tzn. farba, ktorú vidíte na svojom monitore nezodpovedá presne tomu, čo sa vytlačí.

Příprava dat

Formát súboru

Na dodanie tlačových dát je najvhodnejší formát .pdf, vyexportovaný z profesionálneho grafického programu (spravidla programy od firiem Adobe, Corel, Quark, Affinity). Pri veľkoplošnej tlači si poradíme aj s formátmi .tiff a .jpeg, aj keď aj tie majú svoje úskalia. Do tlače však iné formáty nepatria, pretože nepodporujú farebný priestor CMYK alebo nedovoľujú vyššie rozlíšenie ako rozlíšenie vhodné pre obrazovku.

Fakt: Často nám posielate fotky a texty vložené do Wordu, ale z tohto formátu nie je tlač možná. Tiež sa stáva, že požadujete úpravu dát, ktoré sú už vo finálnom formáte .pdf, ani tie už upravovať nemožno, je potrebné aby úpravy vykonával ten, kto dáta vytváral z tzv. zdrojových súborov, je to časovo najmenej náročné.

Příprava dat

Tlačové značky a spadávka

Ďalšou dôležitou témou sú tlačové značky a spadávka. Tlačové značky sú dôležité predovšetkým pre dokončovacie spracovanie, ako napr. orez, ale aj pre posúdenie kvality tlače. Do oblasti spadávky pokračuje grafika, ktorá bude následne orezaná. Ide o presah dokumentu určeného pre tlač, ktorý zamedzí tomu, aby sa pri okraji objavil úzky prúžok nepotlačenej plochy.

Pokiaľ bude pdf dokument pripravený bez spadávky, pri tlačovinách sa môže tento prúžok s nepotlačenou plochou objaviť. Do tlačových dát však neumiestňujte kontrolné prúžky, iba orezové značky. Pokiaľ budeme potrebovať, kontrolné prúžky si vygenerujeme sami po vyradení na hárok.

Kompresia

Obsahujú vaše tlačové dáta veľké fotografie či rastrové obrázky a dáta sú po exporte príliš veľké? V tom príprave je vhodné využiť kompresiu.

Pred odoslaním dát na tlač je vhodné si dáta najskôr skontrolovať. To je možné vykonať v programe Adobe Acrobat. Pokiaľ sú aj po kompresii dáta veľmi veľké, popr. obsahujú veľké množstvo objektov s priehľadnosťami a nejdú Vám otvoriť a zobraziť, popr. sa otvárajú dlho, pravdepodobne ich neotvoríme ani my.

To znamená že ich nezvládneme ani tzv. naripovať, teda nahrať do tlačového stroja a následne vytlačiť. V takom prípade je okrem kompresie vhodné použiť aj zlúčenie priehľadností.

Priehľadnosti

Pri ukladaní dát je potrebné dať pozor na vzniknuté priehľadnosti. Ak vo svojej grafike používate akékoľvek priehľadnosti (vrátane režimov prelínania), môže nastať problém pri spracovaní dát. Pri ripovaní sa môžu zle zlúčiť a dochádza k chybám ako sú prepisy alebo výpadky textov aj obrazov. Priehľadnosti ľahko zlúčite uložením do formátu PDF/X-1a:2001.

Prípravu dát na tlač nie je teda vhodné podceňovať.

Stiahnite si tiež našu brožúru „Príručka k predtlačovej príprave“. Pokiaľ máte k príprave dát na tlač ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.